Spring naar de inhoud

Samenwerken

Samenwerken vinden we binnen o.b.s. de Poolster erg belangrijk. Binnen ons lesprogramma leren de kinderen om met elkaar samen te werken. Een voorbeeld hiervan is het tutorlezen. Hierbij lezen kinderen uit de oudere groepen samen met kinderen uit de lagere groepen.

In elke groep worden coöperatieve werkvormen toegepast. Dit houdt in dat kinderen samen opdrachten uitvoeren.

Naast de samenwerking binnen het lesprogramma werken we ook samen met organisaties uit onze omgeving. Voorbeelden hiervan zijn het project “voor altijd jong”. Hierbij komen senioren naar school om samen met de kinderen bepaalde activiteiten te doen.

Samenwerken

samen uniek