Spring naar de inhoud

SEO

Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Met sociaal-emotionele ontwikkeling wordt de manier waarop kinderen grip hebben op hun emoties en de mate waarin ze dit bewust ervaren. De manier waarop kinderen met hun emoties omgaan is belangrijk voor hun sociale ontwikkeling.

Het IEP LVS geeft een beeld van deze sociale en emotionele vaardigheden en ontwikkeling van de leerling. Belangrijke aspecten die terugkomen in het profiel van de leerling zijn het beeld dat de leerling van zichzelf heeft, de manier waarop de leerling daarmee omgaat en de rol die de leerling aanneemt in sociale situaties. Ook het omgaan met en inleven in de gevoelens van jezelf en de ander wordt in beeld gebracht.  

Jonge kinderen ontdekken al spelend de wereld. Het schooljaar starten we met 2 kleutergroepen. Groep 1 en groep 2. Wanneer groep 1 sterk groeit, bestaat de mogelijkheid om de kinderen uit groep 1 door te laten stromen in een combinatiegroep 1 /2. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de jongste kleuters in alle rust kunnen wennen in een kleinere groep.  

De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd met het instrument DORR (Dagelijks Observeren Registreren Rapporteren).

Alle groepen werken met de methode leefstijl.  

 

samen uniek