Spring naar de inhoud

Vakantierooster

Vakantierooster 2022-2023:
Het vakantierooster is vastgesteld door de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad)

Herfstvakantie  17 oktober t/m 21 oktober 2022 
Kerstvakantie  26 december t/m  30 december 2022 
  2 januari t/m 6 januari 2023 
Voorjaarsvakantie  27 februari t/m 3 maart 2023 
Goede vrijdag  7 april 2023 
Pasen  10 april 2023 
Meivakantie  24 april t/m 28 april 2023 
  1 mei t/m 5 mei 2023 
Hemelvaart  18 en 19 mei 2023 
Pinksteren  29 mei 2023 
Zomervakantie  24 juli t/m  1 september 2023 

 Vakantierooster

samen uniek