Spring naar de inhoud

Vakantierooster

Vakantierooster 2023-2024:
Het vakantierooster is vastgesteld door de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad)

Herfstvakantie  21 oktober t/m 29 oktober 2023
Kerstvakantie  23 december t/m  30 december 2023 
  2 januari t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie  17 februari t/m 25 februari 2024 
Meivakantie   27 april t/m 5 mei 2024
Hemelvaart  9 mei  t/m 12 mei 2024
Pinksteren  18 mei t/m 20 mei 2024
Zomervakantie  20 juli t/m  1 september 2024

 Vakantierooster

samen uniek