Spring naar de inhoud

Ouderbijdrage

Vrijwillige schoolreisgelden en ouderbijdrage

Ieder jaar stelt de MR de schoolreisgelden en ouderbijdrage vast.

Voor het schooljaar 2022/2023 zijn de vrijwillige schoolreisgelden vastgesteld op:

  • € 30,- voor de groepen 1 t/m 6
  • € 80.00 voor de groepen 7 en 8

De vrijwillige ouderbijdrage  is op €17.50 vastgesteld.

Dit jaar willen we graag met de kinderen naar de volgende bestemmingen:

  • Groepen 1 /2 gaan naar Nienoord in Leek.
  • Groepen 3 t/m 6 gaan naar Wildlands in Emmen.
  • Groepen 7 en 8 gaan naar Schiermonnikoog.

De schoolgelden zijn vrijwillig. We kunnen u niet verplichten om schoolgelden over te maken. In 2021 is de wet gewijzigd. Scholen mogen kinderen niet uitsluiten van activiteiten. Dit betekent dat alle kinderen mee gaan op schoolreis en meedoen met de activiteiten. Ook als u de schoolgelden niet heeft overgemaakt. U heeft inmiddels een informatiebrief ontvangen over de schoolreizen.

samen uniek