Spring naar de inhoud

OR

De ouderraad (OR) 
De leden van deze commissie organiseren samen met het team diverse activiteiten voor leerlingen en ouders. Enkele leden van de OR zijn verantwoordelijk voor het beheer van de ouderbijdragen, schoolreisgelden en opbrengsten verkregen vanuit diverse acties (bijv. oud papier). Om dit goed te borgen is een Stichting Derdengelden opgericht. De penningmeester van de OR beheert de gelden en is verplicht jaarlijks verantwoording over de jaarrekening af te leggen aan alle ouders. 

samen uniek