Spring naar de inhoud

MR

 

De medezeggenschapsraad (MR)
Dit is een wettelijk ingestelde raad, waarin ouders en leerkrachten zijn vertegenwoordigd. De MR heeft een adviserende en instemmende rol in beleidszaken. Leden voor de MR worden gekozen en nemen in principe voor meerdere jaren zitting in de MR.

De MR van De Poolster  bestaat uit 2 ouders en 2 personeelsleden. 

samen uniek